Individ og fellesskap –
et terapeutisk samfunn

Det terapeutiske samfunnet på Renåvangen i Rendalen kommune har fokus på følelser, opplevelser av mestring og ansvarliggjøring. Vi er opptatt av sammenhengene i livet. Hva førte deg til rusen, og hvordan kan du mestre livet uten rus?

Gjennom ansvar i fellesskapet blir du bedre kjent med deg selv og andre, og oppdager egne ressurser og utfordringer. Vi håper også at du gjennom å delta i ulike grupper, møter og aktiviteter vil erfare at livet kan gi glede og oppleves meningsfullt.

På Renåvangen blir jeg sett som den jeg er og jeg har blitt veldig glad i alle rundt meg.
For hver dag som går nærmer jeg meg målet om et rusfritt liv.

Beboer, 40 år

Gjennom gode og nære relasjoner til ansatte og medboere ble jeg trygg på snakke om det som har vært vanskelig, og jeg fikk tro på at jeg kan noe mer enn å være rusavhengig. I fellesskapet på Renåvangen skapes tryggheten som legger til rette for endring hos hver enkelt beboer.

Kim. Erfaringskonsulent. Rusfri i 13 år.

Målgrupper

Voksne, fra 20 år og oppover
Kvinner og menn
Enslige eller par (Par er ikke garantert å starte behandlingen samtidig)
Avhengige av ett eller flere rusmidler (Narkotiske stoffer, alkohol eller medikamenter)
Henvist fordi du over tid har trengt behandling for rusmiddelavhengighet

Renåvangen gir også behandlingstilbud til pasienter under soning etter Straffegjennomføringsloven § 12.
Renåvangen kan gi tilbud til personer med psykiske lidelser som angst, depresjon eller ulike personlighetsforstyrrelser, men ikke hvis de har behov for omfattende pleie-, omsorg- eller skjermingstiltak. Dette er fordi beboerne må kunne delta aktivt i Renåvangens gruppebaserte program.

Jobben ut av avhengighet må du gjøre selv, og på Renåvangen er det alltid noen til å hjelpe deg på rett vei.

Beboer, 34 år

Hverdagen her består av opp- og nedturer, glede og sinne. Når jeg ser meg rundt på Renåvangen så ser jeg personer jeg er glad i. Jeg innser at jeg har blitt glad i meg selv og blitt trygg på hva jeg vil i livet.

Beboer, 26 år

Her på Renåvangen blir jeg gjort oppmerksom på mitt handlings- og reaksjonsmønster både på godt og vondt, og får mulighet til å endre meg til det bedre. For første gang på veldig mange år kjenner jeg håp og glede når jeg tenker på fremtiden min.

Beboer, 45 år