Rådgivere på Renåvangen

På Renåvangen blir du foruten medbeboere møtt av opptil 30 erfaringskonsulenter, rådgivere med tre årig helse- og sosialfagligutdanning, lege, psykiater, psykolog og familieterapeuter.

De ansatte gir deg råd og veiledning i din endringsprosess. De sørger for at du har kontinuitet og jobber mot dine langsiktige mål, og at nivået på utfordringer, ansvar og omsorg er tilstrekkelig høyt eller lavt til enhver tid. De hjelper deg også med å synliggjøre dine ressurser for deg selv og andre.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Anne Grete Otnes

Rådgiver/sykepleier

Utdannet sykepleier med mange års arbeidserfaring innen rusbehandling.

Er leder i C-fasen, i storgruppa og kvinnegruppa, som daghavende og på de såkalte TS-helgene.

Berit Lilleengen

Familieterapeut

Bjørn Magnus T. Simonsen

Psykiater, spesialist rus- og avhengighetsmedisin

Carina Axelsson

Rådgiver/barnevernspedagog

Barnevernspedagog med cand.mag grad i sosialantropologi, har studert kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon, videreutdanning i tverrfaglig veiledning og spesialpedagogikk.

Er ansatt som rådgiver, har ukentlig foreldregruppe, er saksbehandler, barneansvarlig og jobber fast i familiebesøkshelger.

Hege Johnsen

Rådgiver/sykepleier

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har jobbet på Renåvangen siden februar 2014.

Liker aller best å følge opp beboere individuelt, og trives derfor godt som saksbehandler. Utover det er Hege ofte å finne på helserommet, i storgruppa og kvinnegruppa.

Ina Ingebrigtsen

Rådgiver/sosionom

Utdannet sosionom og jobber som rådgiver.

Er saksbehandler, B-faseleder og konsulent for innegruppa. Jobber også under kulturhelgene.

Ingar Lombness

Sjåfør/vaktmester

Allsidig arbeidserfaring, dro tidlig til sjøs og har blant annet jobbet på anlegg, etter hvert 37 år i trelastbransjen.

Jobber på Renåvangen som sjåfør og vaktmester og ellers der det trengs.

Ingvild H. Lombness

Seniorrådgiver/sykepleier

Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse.

Seniorrådgiver med tilhørighet i ledergruppa. Har blant annet ansvar for turnus og arbeidsplanlegging og personalansvar.

Ivar Nordengen

Driftsleder

Har teknisk fagskole og fagbrev som kjøttskjærer, har jobbet som reparatør og skjærebas.

Jobber som driftsleder/ vaktmester og sjåfør.

Jørn Østby

Nattevakt

Har tidligere erfaring som fengselsbetjent, i KRUS-Kriminalomsorgens utdanningssenter, og  fra blant annet bank.

Jobber som nattvakt og treffes derfor i miljøet morgen og kveld, og når det trengs på natt på nattevaktsrommet.

Kim Bjørnar Hauge

Rådgiver/erfaringskonsulent

Rådgiver med arbeidserfaring som erfaringskonsulent ved Renåvangen fra 2009.

Treffes i storgruppa, som daghavende, på familiehelger og som E-faseleder. Syns det er viktig å videreformidle egne erfaringer fra veien til rusfrihet, og opplever at relasjonsbygging er av de tingene som er aller viktigst i behandlingen.

Knut Erlend Hagen

Lege, spesialist i allmennmedisin

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, med lang og allsidig yrkeserfaring som lege.

Foretar helseundersøkelser og gir behandling til de som trenger det under oppholdet. Trives med folk og synes Renåvangen er en spennende arbeidsplass.

Kristin Døhl

Rådgiver/hjelpepleier

Hjelpepleier. Arbeidserfaring fra geriatrisk- og rehabilteringsavdeling i Trysil Kommune, og som NAV-veileder og økonomisk rådgiver.

Treffes i storgruppa, som daghavende, på friluftshelger og som leder i C-fasen. Er opptatt av ett frisk sinn i en frisk kropp. Privatøkonomi er i tillegg et fokusområde.

Kristin Lervik

Fagleder

Sosionom med ett års videreutdanning i organisasjon og ledelse.

Fagleder og ansatt siden 1995. Er opptatt av at hver og en skal bli kjent med sine ressurser og utfordringer, slik at det er mulig å leve et liv som ikke lenger er styrt av rusmidler. På den måten kan den enkelte oppnå en mer meningsfull tilværelse og øke livskvaliteten.

Laila J. Laurentz

Rådgiver/sykepleier

Er utdannet sykepleier og har tidligere jobbet i blant annet barnehage, skole, sykehjem og butikk.

Jobber som saksbehandler og har ansvar for helse og medisiner. Treffes derfor ofte på helseavdelingen, og i ulike daglige aktiviteter i behandlingsprogrammet. Jobber i besøkshelger og har fokus på å møte den enkelte beboer med respekt og en helhetlig tverrfaglig tilnærming.

Liudmyla Aasbrenn

Renholder

Grunnskole og videregående kurs som selger i Ukraina.

Jobber som renholder og treffes derfor mest i helgene.

Malene Busk

Rådgiver/sykepleier

Utdannet sykepleier og har jobbet som dette de siste årene. Er fra før utdannet hovslager.

Er en god del på avdelingen for helse og har ansvar der. Jobber i tillegg som saksbehandler.

Maria Flottorp

Seniorrådgiver

Sosionom med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser. Tidligere arbeidserfaring fra barnevern.

Arbeider med veiledning og oppfølger av resepsjonen og er så ofte som mulig ute i beboerfellesskapet. Er seniorrådgiver, har terapeutiske grupper, personalansvar og ansvar for turnus. Er med i ledergruppa.

Nina Nordengen

Økonomiansvarlig

Har 4 år på høyskole med økonomi og sosiologi, og har jobbet med økonomi i bank, kommune og det private.

Jobber i administrasjonen med særlig ansvar for lønn og regnskap, og er med i ledergruppa.

Patrick Henriksen

Rådgiver/kokk

Fagbrev som institusjonskokk og 25 års erfaring som kokk og kjøkkensjef i både privat og offentlig sektor. Tjenestegjort i perioder for forsvaret i Afghanistan som kokk og veterinærassistent.

Er hovedverneombud, A-faseleder og har ansvar for drift og oppfølging av kjøkkenet, samt jobber i friluftshelgene. Interessert i teater, jakt, fiske og friluftsliv.

Rigmor Østby

Nestleder/sykepleier

Har tidligere jobbet som sykepleier på Ullevål sykehus og Rendalen Kommune.

Er nestleder og en del av ledergruppa. Har helseansvar og koordinerer slik at den enkelte beboer får snakke med de fagpersoner de trenger vedrørende deres helse. Er engasjert i fysisk aktivitet og dens virkning det har for både fysisk og psykisk helse. Har de siste årene vært med en gjeng beboere og trent til Birken.

Tim Hauck

Psykologspesialist

Utdannet som psykologspesialist ved Klinisk voksenpsykologi i Norge (Norsk Psykologforening). Psykologstudiet fra Universitetet i Hamburg (Dipl.psych.)

Psykologtimer er et frivillig, supplerende tilbud, som kan søkes ved behov. For å kunne forstå og takle psykiske problemer og de aktuelle hindringene, belyses både førhistorien og nåtiden.

Toril Andreassen

Daglig leder

Ergoterapaut med videreutdanning i gruppemetode og familieterapi, i tillegg til fag innenfor kulturfeltet.

Toril er daglig leder som treffes på mange ulike arenaer. Har en over 30 år lang relasjon til Renåvangen, brenner for grunntanken om fellesskapets betydning og muligheter. Takknemlig for menneskene en gis mulighet til å bli kjent med og det å vite at vi gjør en forskjell.

Toril Velta

Administrasjonssekretær

Har handelsskole og økonomi og administrasjon ved Høgskolen Innlandet, og har jobbet på Renåvangen siden 1994.

Toril finner du på sentralbordet i administrasjonen og i inntaksteamet. Arbeidet består av forefallende kontorarbeid, i tillegg til rapportering til Helse Sør-Øst og Norsk Pasientregister.

Wenche Solum

Forløpskoordinator og sykepleier

Sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse, som har jobbet ti år på Renåvangen.

Koordinerer pakkeforløpet og Kvarus, og er inntaksansvarlig. Synes det er veldig givende å ha kontakt og ta imot nye mennesker til behandling.

På Renåvangen jobber vi tett på beboeren og får et nært forhold til de og deres familie. Jeg gleder meg til å gå på jobb for å hjelpe mennesker med å gjøre en stor endring i sitt liv.

Rigmor, seniorrådgiver