Ventetid og kontinuerlig inntak

Renåvangen er en privat stiftelse i Rendalen som har avtale med Helse Sør-Øst og er en del av det frie institusjonsvalget. Kontakt fastlege, ruskonsulent i kommunen eller behandler hos Distriktspsykiatrisk senter eller Sosialmedisinsk poliklinikk for å bli henvist til behandling hos oss. Trenger du hjelp til å finne ut hvordan du går fram, tar du kontakt med oss.

På Renåvangen blir du foruten medbeboere møtt av erfaringskonsulenter, rådgivere med tre årig helse- og sosialfagligutdanning, lege, psykiater, psykolog og familieterapeuter.

For ventetid

Se fritt behandlingsvalg – Helsedirektoratet

62 46 60 50

post@renavangen.no

 

VI HAR NÅ MULIGHET TIL Å MOTTA HENVISNINGER OG EPIKRISER SOM E-MELDING!

HER-ID: 150509

I terapautiske samtaler har jeg opplevd viktige gjennombrudd. Tidligere opplevelser normaliseres og ufarliggjøres. Gjennom innspill fra terapauter og medbeboere på Renåvangen blir man bevisst egen adferd og ser seg selv i et nytt og viktig lys.

Solfrid, rådgiver/vernepleier